ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารหมายเลข ๑๐๕๐, ๑๐๕๑ และ ๑๐๕๒ (ที่พักข้าราชการ) ที่ ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร)

สร้างเมื่อ 14 มิถุนายน 2560

wing2ประกาศราคากลางปรับปรุงและต่อเติมอาคารหมายเลข ๑๐๕๐, ๑๐๕๑ และ ๑๐๕๒ (ที่พักข้าราชการ) ที่ ฝูง.๒๐๖ (วัฒนานคร)

 

 img016

img017

img018

img019

img020

img021

img022

img023

img024

img025

img026

 img031