ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๗๙,๑๐๘๐และ๑๐๘๑ (กลุ่มหอบังคับการบิน) ที่ ฝูง.๒๐๖ วัฒนานคร

สร้างเมื่อ 02 มิถุนายน 2560

wing2ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๗๙,๑๐๘๐และ๑๐๘๑ (กลุ่มหอบังคับการบิน) ที่ ฝูง.๒๐๖ วัฒนานคร

 

 img001

 

 img002

img003

img004

img005

img006

img007

 

 img008

img009

img010

img011

img012

 img