ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๘ (อาคารศูนย์รักษาการณ์ พัน.อย.บน.๒) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สร้างเมื่อ 08 มีนาคม 2560

wing2ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๘ (อาคารศูนย์รักษาการณ์ พัน.อย.บน.๒) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

 img002.1

 img001.2

img003 

 

img004

img005

img006

img007

img008

img009

img010

img011

img012