ผู้บังคับบัญชา

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมวดขนส่ง ฝรก.กรว.๔ สพ.ทอ.หมายเลข ๔๐๐๘ ที่ บน.๒

สร้างเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560

wing2ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารหมวดขนส่ง ฝรก.กรว.๔ สพ.ทอ.หมายเลข ๔๐๐๘ ที่ บน.๒

 img049

img050

img051

img052

img053

img054

img055