ผู้บังคับบัญชา

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อข้าวสารจ้าว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2561
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อข้าวสารจ้าว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีคัดเลือก 20 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางซื้อเสื้อกีฬา พร้อมปักอาร์ม 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเชิญชวนจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างร่องระบายน้ำทิ้งคอนกรีตบริเวณบ้านพักเขต ๒ ที่ บน.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๒๒๔, ป.๑๒๒๕, ป.๑๒๓๙ และ ป.๑๒๔๐ (ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดสร้างร่องระบายน้ำทิ้งคอนกรีตบริเวณบ้านพักเขต ๒ ที่ บน.๒ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงโรงกรองน้ำ (ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๒ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างสร้างโรงซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ที่ บน.๒ 16 สิงหาคม 2560