ผู้บังคับบัญชา

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อข้าวสารจ้าว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีคัดเลือก 20 ธันวาคม 2560
ประกาศราคากลางซื้อเสื้อกีฬา พร้อมปักอาร์ม 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเชิญชวนจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างร่องระบายน้ำทิ้งคอนกรีตบริเวณบ้านพักเขต ๒ ที่ บน.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2560
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๑๒๒๔, ป.๑๒๒๕, ป.๑๒๓๙ และ ป.๑๒๔๐ (ตึกแถวมาตรฐาน) ที่ บน.๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดสร้างร่องระบายน้ำทิ้งคอนกรีตบริเวณบ้านพักเขต ๒ ที่ บน.๒ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงโรงกรองน้ำ (ส่วนที่ ๑) ที่ บน.๒ 18 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างสร้างโรงซ่อมบำรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ที่ บน.๒ 16 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจัดจ้างสร้างตึกแถวมาตรฐาน ๑๐ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ บน.๒ 15 สิงหาคม 2560