ผู้บังคับบัญชา

จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๕๘ (อาคารศูนย์รักษาการณ์ พัน.อย.บน.๒) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 08 มีนาคม 2560
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารหมวดขนส่ง ฝรก.กรว.๔ สพ.ทอ.หมายเลข ๔๐๐๘ ที่ บน.๒ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๑๐๕ (คอกสุนัขทหาร) ที่ บน.๒ 26 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงจุดรักษาการณ์ช่องทางยุทธการ ๑ และ ๒ ที่ บน.๒ 20 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๗ (ฝ่ายพลาธิการ) ที่ บน.๒ (2) 21 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๖ (อาคารช่างโยธา) ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ทอ.ชัยบาดาล 19 มกราคม 2560
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๓ (บ้านรับรอง ๒) ที่ บน.๒ 07 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารสถานที่ หมายเลข ๑๐๑๘, ๑๐๑๙, ๑๐๒๕ และ ๑๐๕๑ ที่ ฝูงบิน ๒๐๗ (ตราด) 13 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลางปรับพื้นที่เป้าปืนกลอากาศ ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ทอ.ชัยบาดาล 13 ธันวาคม 2559
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ (อาคารอำนวยการฝึก) ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ทอ.ชัยบาดาล 06 ธันวาคม 2559