ข่าวสารและกิจกรรมข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านฯ

ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

b20171103คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีไทย ณ บริเวณสระน้ำ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีลอยกระทง กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี

b20171026คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลพบุรี

พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

b20171019คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ และครอบครัวกองบิน ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส และเพื่อเป็นการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองแก้ว ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

b20171025คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิพิตร โดยมี รองเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร และ นายพูลศักดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙

b20171013คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙