ผู้บังคับบัญชา

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านฯ

ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

b20170627คุณวิทวัน  แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมราชวัง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

b20170622คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนันสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ โดยมี นายแพทย์ไพจิตร วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี พิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกลับน้อย ตำบลพักทัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

b20170530คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี

b102170619-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมงานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: งานชมรมแม่บ้านกาชาดจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

b20170424พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองบิน ๒ โดยมี คุณ วิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบริการตัดผม การบริการทางการแพทย์ การแสดงกิจกรรมต่างๆ บนเวที การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ังนี้ ณ โรงเรียนสุวัฒนบดี (วัดถ้ำตะโก) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน