ผู้บังคับบัญชา

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านฯ

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

b20170424พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองบิน ๒ โดยมี คุณ วิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบริการตัดผม การบริการทางการแพทย์ การแสดงกิจกรรมต่างๆ บนเวที การมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ังนี้ ณ โรงเรียนสุวัฒนบดี (วัดถ้ำตะโก) ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

b20170303คุณ วิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างคณะภริยาหน่วยทหาร ตำรวจ กับหัวหน้าส่วนราชการ สตรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรมฯ ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

b20170221คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลนครหลวง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

b20170222พลอากาศโท สุรพล มาลีวรรณ อดีตผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นาย สละ สุวรรณ์ บิดาของ นาวาอากาศเอก ศราวุฒิ สุวรรณ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ โดยมี คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสที่ กองบิน ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีฯ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐

b20170201คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยความหมายของ ดอกป๊อปปี้ (สีแดง) เป็นสัญลักษณ์แทน “ทหารผ่านศึก” เพื่อเป็นแสดงความระลึกถึง ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตยมีชาติ บ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และข้าราชการ กองบิน ๒ ให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมซื้อดอกป๊อปปี้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๐