ผู้บังคับบัญชา

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านฯ

จำหน่ายดอกป๊อปปี้

b20180130คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ออกจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ให้กับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสาธารณกุศล สมทบทุนสงเคราะห์ ครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือน และอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการป้องกันประเทศชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: จำหน่ายดอกป๊อปปี้

งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

b20180113คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑" ของกองบิน ๒ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ โดยมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ การแสดงโดดร่มเหินเวหา ตลอดจนการแสดงของชุดสุนัขทหาร และกิจกรรมบนเวที รวมถึงการแจกของขวัญสำหรับเด็กๆ ณ ลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ครั้งที่ ๓/๖๑

b20180110คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ จัดการประชุมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ครั้งที่ ๓/๖๑ พร้อมอวยพรวันเกิดและมอบของขวัญให้กับสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ณ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ครั้งที่ ๓/๖๑

พิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

b20180111คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ร่วมพิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ตลอดจนครอบครัว อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย ณ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

b20180101คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลให้แก่กำลังพลและครอบครัวในฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒ ณ พุทธสถานวิหารพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑