ผู้บังคับบัญชา

ข่าวสารและกิจกรรมข่าวกิจกรรมชมรมแม่บ้านฯ

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

b20170907เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร รองประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน ๖๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิพิตร โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ คุณนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน

b20170831คุณจุฑาทิพย์ จันทราชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๖๐ โดยมี การบริการตัดผมฟรี และจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลกองบิน ๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้จัดมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒ ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

b20170818-1เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เนื่องจากเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์

b20170822คุณจุฑาทิพย์  จันทราชา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้าพ่อสามองค์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อสามองค์

เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

b20170803-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด