ผู้บังคับบัญชา

 

แผนกสวัสดิการ กองบิน 2 โทร 0-3648-6380 ต่อ 5-0432 แฟล์ก

5-0432