ปฏิบัติการจิตวิทยาช่...

นาวาอากาศเอก ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปฏิบัติการจิตวิทยาช่วยเหลือประชาชนร่วมกับกองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการตัดผม การบริการทางการแพทย์ การแสดงบนเวที แจกอุปกรณ์ทางการการศึกษา อุปกรณ์ทางการเกษตร การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ...


Read More...

คณะตรวจสอบมาตรฐานการ...

นาวาอากาศเอก อติชาติ ศิลานันท์ รองประธานกรรมการควบคุมงานมาตรฐานการบิน กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ การตรวจสอบมาตรฐานการบิน และประเมินค่าหน่วยในระดับฝูงบิน โดยมี นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


Read More...

พิธีประดับเครื่องหมา...

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งมี จ.ท.พูนศํกดิ์ วรภัฎ ข้าราชการ ผขว.บก.บน.๒ ร่วมประดับยศในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙


Read More...

พิธีวางพวงมาลา เนื่อ...

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยข้าราชการ วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ "พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย" ณ อนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙


Read More...

ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบั...

นาย เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี โดยมี นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา เสนาธิการ กองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ...


Read More...

โครงการเผยแพร่ให้ควา...

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.58 สภ.จว.นครนายก อำนวยการโดย พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบก.ภ.จว.นครนายก ควบคุม โดย พ.ต.อ.สีห์ศักดิ์ สร้อยศรี รอง ผบก.ฯ นำโดย พ.ต.ท.สมศักดิ์ โปปัญตมะกุล รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครนายก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน หมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 5 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมี...


Read More...

ประกาศเขตการให้ความช...

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.58 นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาการขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัย (น้ำไหลหลาก) มีพื้นที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ จำนวน 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ที่มาข่าว: จังหวัดลพบุรี


Read More...

ลงพื้นที่ตรวจสถานการ...

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.58 นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายธานี มาลีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ตลอดจน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเขาพระงาม และตำบลเขาสามยอด จว.ลพบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำเป็นการด่วน ที่มาข่าว: จังหวัดลพบุรี


Read More...

น้ำประปาดื่มได้...

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58 นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค และ นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นประธานในพิธี "การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี" พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองให้ นายวินัย สุขสุมิตร ผู้จัดการ กปภ.สาขาลพบุรี ที่มาข่าว: หนังสือพิมพ์มติชน


Read More...

เตรียมเคลื่อนย้ายศพท...

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมเคลื่อนย้ายศพทหาร 4 นาย ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกใน จ.พะเยา ไปบำเพ็ญกุศลที่ จ.ลพบุรี ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเตรียมเข้าพื้นที่หาสาเหตุในวันที่ 21 พ.ย.นี้ ทหารจากกรมทหารราบที่ 17 และศูนย์การบินทหารบก ยังคงค้นหาซากเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุตกบริเวณกลางทุ่งนาใน ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา และทำให้ พล.ต.ทรงพล ทองจีน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เสียชีวิต พร้อมทหารรวม 9 นาย ...


Read More...


พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

  1 3 2

นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ซึ่งมี จ.ท.พูนศํกดิ์ วรภัฎ ข้าราชการ ผขว.บก.บน.๒ ร่วมประดับยศในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

Additional information